Categories
Fitness

Làm gì cũng phải Khỏe

Mình đã có một tháng cô hồn khá tồi tệ khi đau ốm hết cả tháng, phải cắn thuốc liên tục để tỉnh táo mà lếch lên công ty làm việc. Sau đợt đó, mình nhận ra do mình đã quá già yếu, không địch lại nổi chư vị cô hồn. Rồi mình quyết định khởi động lại lịch luyện tập sau nửa năm lười nhác, chỉ toàn ăn chơi phá làng, phá xóm.