Categories
Life

Người nhà quê kém duyên

Bà cô, ông bác mình cất tiếng: “Đi làm lương bao nhiêu?”, “Khi nào lấy vợ?”, hay thậm chí “Mày chờ tao chết rồi mới chịu dẫn vợ về ra mắt à?”. Nhớ khi xưa nhiều lần mình cũng khó chịu ra mặt và cạnh khóe lại cho bõ ghét. Mẹ lại bảo mình, người nhà quê mà, không khéo ăn nói, lại cả năm mới gặp mày, biết nói gì ngoài những chuyện ấy đâu.